balk4

Navigeer door ons archief door gebruik te maken van de archiefknop (bovenaan links), gebruik de filter om snel een productie op te zoeken.

Je was zo lief toen je klein was

1994 03

regie: Piet Lesage
auteur: Jean Anouilh


Dit stuk uit 1972 is gebaseerd op een Griekse tragedie van de oudste Atheense tragedieschrijver Aeschylos, nl. Choêphoroi (Offerplengsters). In 485 voor Christus werd dit stuk zelfs bekroond in het oude Griekenland. Het is het verhaal van Orestes, die na jarenlange ballingschap terugkomt en een haarlok offert bij het graf van zijn vermoorde vader Agamemnon. Deze werd door zijn echtgenote en dus Orestes’ moeder Klytaimnestra vermoord, waardoor haar minnaar Aigisthos koning kon worden.

Orestes wordt door zijn zus Elektra herkend en zij besluiten onmiddellijk tot wraak, wat hen ook door de godheid Apollo was bevolen. Orestes doodt eerst Aigisthos en daarna ook Klytaimnestra. Maar door deze daad maakt waanzin zich van hem meester en komen de Erinyen (de Wraakgodinnen) hem bedreigen. Dank zij de hulp van Apollo kan hij hen ontvluchten.

Jean Anouilh grijpt dit klassieke thema van haat en wraak aan om een twintigste eeuws stuk te schrijven. Naast de klassieke Griekse tragedie - die overigens volledig gespeeld wordt, kompleet met Grieks spreekkoor - plaats hij een hedendaags klassiek orkest, dat zich echter niet beperkt tot het muzikaal begeleiden van de tragedie, maar dat commentaar geeft op de gebeurtenissen en stelling neemt tegenover de Grieken. Op het einde van het stuk kruipen de dames van het orkest zelfs in de huid van de Wraakgodinnen die Orestes bedreigen. Het spanningsveld dat ontstaat door het klassieke Griekse gegeven met hedendaagse elementen te verweven, geeft het stuk een extra -boeiende dimensie.

In “Je was zo lief toen je klein was” worden heel wat vragen opgeroepen rond universele thema’s als leven en dood , macht, haat en wraak. Eigenlijk worden er meer vragen opgeroepen dan er antwoorden gegeven worden. De verbeelding van het publiek wordt dan ook aan het werk gezet om zelf stelling te nemen en op zoek te gaan naar antwoorden. Op vragen naar eenvoudig geluk, de onafwendbaarheid van het noodlot, over de onmogelijke liefde. Thema’s die trouwens in het overgrote deel van Anouilh’s stukken terugkeren.

‘Je was zo lief toen je klein was’ wordt niet zo vaak gespeeld. Naast de hoge eisen aan het decor en het speelvlak moet je ook over de nodige acteurs / actrices beschikken om de vele rollen te bezetten. In de Corneel kring bleek dat geen probleem te zijn.


met: Kurt Engelbert, Sofie Pattyn, Gratiana Steverlynck, Johan Lemenu, Katrien Deweerdt, Christophe Vanhecke, Hein Lesage, Paul Deweerdt, Willem Baert, Liliane Malfait, Katrien Vanderstichele, Jacqueline Deweerdt, Kristin De Meyere, Isabel Depuydt, Marilyn Dekindt, Caroline Huyghe, An Volckaert, Roos Devos, Dolores Serrano, Gerda Waterbley en Chantal Vermeulen.