balk4

Piet Lesage

bestuurslid piet lesageAl sinds de jaren’70 ben ik lid van de Corneelkring. Het is boeiend om hier huisregisseur te zijn. Ik heb hier al veel toffe producties in mekaar mogen knutselen, telkens samen met een ploeg gemotiveerde mensen, zowel voor als achter de schermen. Ik kom als gastregisseur bij veel groepen in de provincie. Het is altijd leuk om weer ‘thuis’ te komen in Brielen.

Ook het leescomité vind ik boeiend, omdat dit echt het inhoudelijke werk is. We discussiëren er geregeld over nieuwe stukken die we gelezen hebben en die we al dan niet weerhouden voor de toekomst. Mijn taak als verbindingspersoon tussen het bestuur en het leescomité neem ik dan ook graag ter harte.