balk4

gmaps
Locatie voorstellingen:
CC Den Briel, Brielen

Lopende producties

Voor alles is er een tijd

Eind november-begin december regisseert Piet Lesage “Voor alles is er een tijd” van auteur Luc van Balberghe. We hadden eerst een ander stuk voor ogen, maar gezien de corona-crisis opteerde Piet voor een stuk dat enkel uit monologen bestaat, maar toch een verhaal vormt. Pas op het einde van het stuk blijkt hoe alle puzzelstukjes mooi in elkaar passen.

Waarover gaat het? Een opa, zijn dochter en zijn kleinzoon vertellen over hun grootouders. Drie opeenvolgende generaties beschrijven dezelfde ervaring, aangevoeld in een andere tijdsgeest. Opa is zelf al grootouder, de andere twee zullen het misschien ooit worden.

We horen daarnaast ook het verhaal van twee jonge mensen aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. Hoe zij zelf ouders, grootouders,… werden.

Wat hebben al deze verhalen met elkaar te maken? Heeft het zin om ze met elkaar te vergelijken, om er in te beginnen graven? Misschien laten we toch beter de geschiedenis rusten? Want voor alles is er een tijd…

Vijf personages dus, die vertolkt zullen worden door Erwin Ruyssen, Annelore Coffyns dochter Diethe, Charlotte De Tavernier en twee nieuwe mensen: Julie Podevyn en Victor Van Kerckhove. Er zijn ook muzikale intermezzo’s voorzien door Hein Lesage en Jan Lasure.

Als alles meezit, zijn de voorstellingen voorzien voor eind november-begin december. Repeteren is alvast geen probleem, omdat er telkens één op één gerepeteerd wordt: regisseur en één acteur. Gezien het monologen zijn, is er geen fysiek contact tussen de spelers.

Het boeiende en unieke aan deze productie is, dat het om 15 monologen gaat, die uiteindelijk toch leiden tot één samenhangend verhaal. Maar dat wordt pas op het einde helemaal duidelijk...