balk4

gmaps
Locatie voorstellingen:
CC. Den Briel, Brielen

Lopende producties

Aan het eind van de aspergetijd

Regie: Gino Debeyne
Auteur: Frank Houtappels
Speeldata: 24-27-28 feb | 2-3-4 mrt 2018
Met: Annelore Coffyn, Greet, Katrien en Kris Vanderstichele

Ergens in Vlaanderen : een kapsalon en Poolse seizoenarbeiders die in het late voorjaar de asperges komen oogsten.

Eén zus runt het kapsalon samen met haar net afgestudeerde dochter,
de andere is getrouwd met de huisdokter die regelmatig congressen bijwoont in Amsterdam …
de jongste zus is actrice en woont in Amsterdam … en komt haar zussen en nichtje opzoeken.

Deze reünie en flink wat flessen drank maken véél los en tot overmaat van ramp vindt de dochter de liefde van haar leven….

Ziehier de ingrediënten voor een gezellige, komisch/dramatische toneelavond in onze Brielense schouwburg!