balk4

Siska Desmet

bestuurslid siska desmetAl van kleinsaf ben ik bij de Corneelkring betrokken doordat mijn ouders sinds jaar en dag actief lid zijn van de kring.

Eind 2005 werd ik lid van het bestuur en in 2014 werd ik voorzitter. Ik wil graag onze geengageerde groep van acteurs, technici, decorbouwers, mensen van de kledij, barploeg... blijven motiveren zodat we elk seizoen er weer staan met een productie die af is op elk vlak. De Corneelkring is een vereniging waar iedereen zich thuisvoelt en dat wil ik zo behouden.